>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
12/10/17 Oleiros 2 - 4 سپۆرتین سی پی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
13/10/17 لوسیتانۆ ئێڤۆرا 0 - 6 پۆرتۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/10/17 ڤاسکۆ دا گاما 1 - 6 ڤیکتۆریا گویماریاس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/10/17 تۆرکاتێنس 0 - 1 ماریتیمۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/10/17 سی دی کۆڤا پایداد P 1 - 1 P ئەنادیا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/10/17 ئەکادێمیکۆ ڤیزو P 0 - 0 P فێیرێنس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/10/17 AR São Martinho 2 - 3 سپۆرتین براگا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/10/17 ئۆلهانێنسی 0 - 1 بەنفیکا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ئۆپێراریۆ 2 - 4 Felgueiras 1932 زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ڤیلاڤێردێنس 1 - 0 بواڤیستا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 مۆورا P 0 - 0 P پۆرتیمۆنێنسێ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 فارێنسی 1 - 0 ئێستۆریل زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ڤیلا ڕیاڵ 0 - 1 دێسپۆرتیڤۆ ئاڤێس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 سانتا کلارا 2 - 1 بێلێنێنسێس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 Canelas 2010 1 - 3 مۆرێیرێنس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 فاتیما 0 - 3 چاڤێز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 لێیکسۆس E 3 - 2 E تۆندێلا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 پینهالنۆڤێنس E 1 - 2 E ڤیتۆریا سێتوبال زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 سانخوانێنسی 0 - 4 ڕیۆ ئاڤێ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 یونیاو مادێیرا 3 - 2 ئۆریێنتال لیسبۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ڤیلافرانکوێنسێ E 2 - 1 E کاسا پیا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 Alta Lisboa 0 - 2 فامالیساو زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 پرایێنسی 4 - 1 ئالیکانز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 Gafanha P 0 - 0 P فریوموندێ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ئارۆوکا 3 - 0 Coruchense زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ئۆلیڤیێرێنسی P 0 - 0 P تۆرێنس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 یونیاو دی لێیریا 2 - 0 ئێس سی ئێسپینۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 سێزارێنس 1 - 2 کاڵداس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ڤیزێلا 3 - 1 سینترێنس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ناسیۆنال 4 - 2 مێریلینێنس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ئەمارانتی P 1 - 1 P ئایدیاڵ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/10/17 ئەکادێمیکا E 2 - 1 E پاسوس فێرێیرا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

پۆرتوگال