یارییەکان

وەرزی یاسایی

# تیم ژ.ی بر بە د گ لێ ج.گ خ دوایین ٥ یاریی
1000000+00
2000000+00
3000000+00
4000000+00
5000000+00
6000000+00
7000000+00
8000000+00
9000000+00
10000000+00
11000000+00
12000000+00
13000000+00
14000000+00
15000000+00
16000000+00
17000000+00
18000000+00
19000000+00
20000000+00

بەڕازیل

خشتەکان

# تیم ژ.ی ج.گ خ
1Previous rank: 234+6586
2Previous rank: 134+5785
3Previous rank: 434+2967
4Previous rank: 533+2666
5Previous rank: 334+2166

پاڵەوانانی خولەکە