وەرزی یاسایی

# تیم ژ.ی بر بە د گ لێ ج.گ خ دوایین ٥ یاریی
1Previous rank: 6220060+66WW
2Previous rank: 16220031+26WW
3Previous rank: 11211032+14DW
4Previous rank: 13110041+33W
5Previous rank: 2110020+23W
6Previous rank: 1210133+03LW
7Previous rank: 3210122+03LW
8Previous rank: 12101022+01D
9Previous rank: 14101022+01D
10Previous rank: 4201123-11DL
11Previous rank: 9201123-11DL
12Previous rank: 5201135-21DL
13Previous rank: 8000000+00
14Previous rank: 7200224-20LL
15100114-30L
16Previous rank: 10100105-50L

نۆرویج