>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
16/09/17 شێفیڵد یونایتد 0 - 1 نۆرویچ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
16/09/17 بارنسلێی 0 - 3 ئاستۆن ڤیلا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 بۆڵتۆن واندێرێرز 0 - 3 برێنتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 دێربی کاونتی 1 - 1 بیرمینگهام ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 فوڵهام 1 - 1 میدلێسبرۆ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 لیدز یونایتد 3 - 2 ئیپسویچ تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 نۆرویچ ستی 0 - 0 بریستۆڵ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 پێرستۆن نۆرس ئیند 0 - 0 میلواڵ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 کوینز پارک ڕێنجەرز 0 - 0 بەرتۆن ئالبیۆن زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 ڕیدین 1 - 1 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 سەندەرلاند 1 - 2 کاردیف ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… 2 - 1 بارنسلێی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/09/17 ئاستۆن ڤیلا 2 - 1 نۆتینگام فۆرێست بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/09/17 شێفیڵد وێنزدەی 14 : 15 شێفیڵد یونایتد زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 نۆتینگام فۆرێست 20 : 45 فوڵهام زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 میلواڵ 20 : 45 ڕیدین زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 میدلێسبرۆ 20 : 45 نۆرویچ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 ئیپسویچ تاون 20 : 45 سەندەرلاند زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 هاڵ ستی 20 : 45 پێرستۆن نۆرس ئیند زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 کاردیف ستی 20 : 45 لیدز یونایتد زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 بەرتۆن ئالبیۆن 20 : 45 ئاستۆن ڤیلا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 بریستۆڵ ستی 20 : 45 بۆڵتۆن واندێرێرز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 برێنتفۆرد 20 : 45 دێربی کاونتی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
26/09/17 بارنسلێی 20 : 45 کوینز پارک ڕێنجەرز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
27/09/17 شێفیڵد یونایتد 20 : 45 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

ئینگلتەرا