یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
23/02/18 نەفت تەهران 1 - 1 سەنعات نەفت بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/02/18 زوب ئاهان 2 - 1 Padideh Khorasan بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/02/18 Pars Jam Bushehr 1 - 1 تراکتۆر تابریز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/02/18 فولاد 1 - 4 ئیستیقلال بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/02/18 پێرسێپۆلیس 1 - 0 Esteghlal Khuzestan بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
01/03/18 Pars Jam Bushehr 0 - 0 زوب ئاهان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
01/03/18 تراکتۆر تابریز 0 - 1 پەیکان بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
01/03/18 ئیستیقلال 1 - 0 پێرسێپۆلیس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
02/03/18 Padideh Khorasan 1 - 0 Sepidrood Rasht بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
02/03/18 سەیپا 2 - 0 فولاد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
02/03/18 سێپەهام 1 - 0 Gostaresh Foolad T… بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
02/03/18 سەنعات نەفت 4 - 1 Siah Jamegan بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
03/03/18 Esteghlal Khuzestan 1 - 0 نەفت تەهران بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/03/18 نەفت تەهران 14 : 30 ئیستیقلال زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/03/18 Gostaresh Foolad T… 15 : 30 سەنعات نەفت زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/03/18 پێرسێپۆلیس 17 : 15 سەیپا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/03/18 Sepidrood Rasht 15 : 30 Pars Jam Bushehr زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/03/18 Siah Jamegan 15 : 30 Esteghlal Khuzestan زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/03/18 زوب ئاهان 16 : 00 تراکتۆر تابریز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/03/18 پەیکان 16 : 00 سێپەهام زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/03/18 فولاد 17 : 30 Padideh Khorasan زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
05/04/18 سەنعات نەفت 17 : 30 پەیکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
06/04/18 سەیپا 14 : 30 نەفت تەهران زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
06/04/18 Esteghlal Khuzestan 15 : 30 Gostaresh Foolad T… زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
06/04/18 ئیستیقلال 17 : 25 Siah Jamegan زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

ئێران