زانیاری

زانیاری زیاتر

ناوبژیوانی یاریی
C. Pawson
یاریدەدەرانی ناوبژیوان
S. Ledger
ناوبژیوانی چوارەم
R. Madley

یارییەکان

یارییەکان

خولە گرنگەکان

وەرزی یاسایی


ساینت جەیمس پارک

ناو:
ساینت جەیمس پارک 
شار:
Newcastle upon Tyne 
توانای لەخۆگرتنی هاندەر:
52389