یارییەکان

Day ڕێکەوت پاڵەوانێتیی Home team Score/Time Away team Events    
Sat 14/10/17 CHA نۆرویچ ستی 1 - 1 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 10/10/17 UUC ئەندۆرا - خوار ٢١ ساڵ 0 - 1 ئینگلتەرای ژێر ٢١ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 06/10/17 UUC ئینگلتەرای ژێر ٢١ ساڵ 3 - 1 سکۆتلاندی ژێر ٢١ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 30/09/17 CHA هاڵ ستی 6 - 1 بیرمینگهام ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 26/09/17 CHA هاڵ ستی 1 - 2 پێرستۆن نۆرس ئیند بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 23/09/17 CHA ڕیدین 1 - 1 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 16/09/17 CHA هاڵ ستی 1 - 1 سەندەرلاند بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Wed 13/09/17 CHA فوڵهام 2 - 1 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 08/09/17 CHA دێربی کاونتی 5 - 0 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 05/09/17 UUC ئینگلتەرای ژێر ٢١ ساڵ 3 - 0 لاتڤیای ژێر ٢١ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 01/09/17 UUC هۆڵاندای ژێر ٢١ ساڵ 1 - 1 ئینگلتەرای ژێر ٢١ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 27/08/17 EPL چێڵسی 2 - 0 ئێڤەرتۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 20/08/17 EPL تۆتێنهام هۆتسپێر 1 - 2 چێڵسی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 12/08/17 EPL چێڵسی 2 - 3 بێرنلی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 29/07/17 ICC چێڵسی 1 - 2 ئینتەر میلان بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 25/07/17 ICC چێڵسی 2 - 3 بایێرن میونیش بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 22/07/17 CLF ئاڕسێناڵ 0 - 3 چێڵسی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 11/06/17 UWC ڤەنزوێلا - خوار ٢٠ ساڵ 0 - 1 ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Thu 08/06/17 UWC ئیتالیای ژێر ٢٠ ساڵ 1 - 3 ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Mon 05/06/17 UWC مێکسیکۆی ژێر ٢٠ ساڵ 0 - 1 ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Wed 31/05/17 UWC ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ 2 - 1 کۆستا ریکا - خوار … بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 26/05/17 UWC ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ 1 - 0 کۆماری کۆریای ژێر … بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 23/05/17 UWC ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ 1 - 1 Guinea U20 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 20/05/17 UWC ئارجێنتینای ژێر ٢٠ ساڵ 0 - 3 ئینگلتەرای ژێر ٢٠ ساڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 07/05/17 CHA ئاستۆن ڤیلا 1 - 1 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

خولە گرنگەکان