یارییەکان

Day ڕێکەوت پاڵەوانێتیی Home team Score/Time Away team Events    
Wed 20/12/17 DFB بۆروسیا مۆنشێنگلادباخ 0 - 1 بایێر لیڤەرکوزن ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 16/12/17 BUN ڤێردێر برێمەن 2 - 2 ماینز ٠٥ 1st assistant بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Wed 13/12/17 BUN شاڵکە 3 - 2 ئاوگسبورگ ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 10/12/17 BUN هانۆڤەر ٩٦ 2 - 0 هۆفێنهایم 2nd assistant بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 02/12/17 2.B دویسبورگ 2 - 0 گرێوسەر فورس x5 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 25/11/17 BUN بۆروسیا دۆرتموند 4 - 4 شاڵکە ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 19/11/17 2.B ئینگۆلستادت 1 - 0 فۆرتونا دوسێڵدۆرف x8 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 12/11/17 REG فرانکفورت 2 - 4 شتوتگارتەر کیکەرز x4 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 28/10/17 BUN بایێرن میونیش 2 - 0 ئاڕ بی لایپزیگ ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 24/10/17 DFB ماینز ٠٥ E 3 - 2 E هۆڵستاین کیێل x5 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 22/10/17 BUN کۆڵن 0 - 0 ڤێردێر برێمەن ناوبژیوانی چوارەم زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 13/10/17 BUN شتوتگارت 2 - 1 کۆڵن 1st assistant بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 30/09/17 BUN ئینتراخت فرانکفورت 2 - 1 شتوتگارت ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 24/09/17 2.B بۆخوم 2 - 0 ئینگۆلستادت x6 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 19/09/17 2.B کایزەرسلاوتێرن 0 - 2 ئێرزگێبریج ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 17/09/17 BUN بۆروسیا دۆرتموند 5 - 0 کۆڵن ناوبژیوانی چوارەم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Mon 11/09/17 2.B نورنبێرگ 0 - 1 سان پاولی x4 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 26/08/17 BUN ئینتراخت فرانکفورت 0 - 1 ڤۆڵفسبۆرگ 1st assistant بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Mon 21/08/17 2.B ئاڕمینیا بیلێفیڵد 2 - 0 بۆخوم x3 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 13/08/17 DFB بۆنێر ئێس سی 2 - 6 هانۆڤەر ٩٦ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 04/08/17 REG کیکەرز ئۆفێنباخ 2 - 0 TSV Steinbach x5 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Wed 02/08/17 AUD بایێرن میونیش 0 - 2 ناپۆلی 1st assistant بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 29/07/17 3.L ماگدێبورگ 3 - 0 ڕۆت ڤایس ئێرتفورت x5 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 22/07/17 3.L فۆرتونا کۆڵن 1 - 0 ئالێن 1st assistant بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 20/05/17 3.L ماگدێبورگ 2 - 0 سپۆڕتفریوندێ لۆتێ x5 بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

خولە گرنگەکان