یارییەکان

Day ڕێکەوت پاڵەوانێتیی Home team Score/Time Away team Events    
Sat 15/12/18 3.L ئینێرجی کۆتبوس 0 - 1 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 08/12/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 0 - 1 هاڵیشێر ئێف سی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 01/12/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 2 - 2 ئالێن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Mon 26/11/18 3.L پرێوسێن مونستەر 3 - 0 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 03/11/18 3.L سۆنێنهۆف گڕۆباسپاچ 1 - 1 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 26/10/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 3 - 4 ئۆسنابروک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 20/10/18 3.L ١٨٦٠ میونیش 2 - 0 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 06/10/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 2 - 2 سپۆڕتفریوندێ لۆتێ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 29/09/18 3.L مێپن 4 - 2 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 25/09/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 1 - 4 کایزەرسلاوتێرن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 22/09/18 3.L ڤورزبێرگەر کیکەرز 1 - 1 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 14/09/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 2 - 0 کارڵ زێیس جێنا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 01/09/18 3.L ئونتەرهاچین 3 - 0 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 26/08/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 0 - 2 فۆرتونا کۆڵن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 11/08/18 3.L ڤێهێن ڤێیسبادێن 3 - 3 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Tue 07/08/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 1 - 1 زویکاو بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 03/08/18 3.L هانسا ڕۆستۆک 2 - 0 ئینتراخت براونشڤایگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Fri 27/07/18 3.L ئینتراخت براونشڤایگ 1 - 1 کارڵسروهەر بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 13/05/18 2.B دینامۆ درێسدێن 0 - 1 یونیۆن بەرلین بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 06/05/18 2.B یونیۆن بەرلین 3 - 1 بۆخوم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 28/04/18 2.B دارمستادت ٩٨ 3 - 1 یونیۆن بەرلین بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 21/04/18 2.B یونیۆن بەرلین 1 - 1 هێدینهایم بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 14/04/18 2.B سان پاولی 0 - 1 یونیۆن بەرلین بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sat 07/04/18 2.B یونیۆن بەرلین 0 - 0 دویسبورگ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Sun 01/04/18 2.B گرێوسەر فورس 2 - 1 یونیۆن بەرلین بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

خولە گرنگەکان