>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
23/08/16 کریستاڵ پاڵاس 2 - 0 بلاکپوڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 ئێکسێتەر ستی 1 - 3 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 نیوکاسڵ یونایتد 2 - 0 چێڵتێنهام تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 دێربی کاونتی P 1 - 1 P کارلیسلی یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 پێرستۆن نۆرس ئیند 2 - 0 ئۆڵدهام ئاتلەتیک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 نۆرسامپتۆن تاون P 2 - 2 P وێست برۆمیچ ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 نۆرویچ ستی 6 - 1 کۆڤێنتری ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 ستێڤنەیج 0 - 4 ستۆک ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… 2 - 1 کامبریج یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 بلاکبێرن ڕۆڤەرز E 4 - 3 E کرێو ئالێکساندرا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 ئۆکسفۆرد یونایتد 2 - 4 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 بەرتۆن ئالبیۆن 0 - 5 لیڤەرپوڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 سکونسرۆپ یونایتد E 1 - 2 E بریستۆڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 کوینز پارک ڕێنجەرز 2 - 1 ڕۆچدەیڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 پێتربۆرۆ یونایتد 1 - 3 سوانزی ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 واتفۆرد E 1 - 2 E گیلینگام بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 چێڵسی 3 - 2 بریستۆڵ ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 لوتۆن تاون 0 - 1 لیدز یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 میلواڵ 1 - 2 نۆتینگام فۆرێست بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 ئێڤەرتۆن 4 - 0 یۆڤیڵ تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/16 ڕیدین P 2 - 2 P میڵتۆن کێینێس دۆنز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/16 فوڵهام E 2 - 1 E میدلێسبرۆ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/16 مۆرکامب 1 - 2 ئەی ئێف سی بۆرنێماوس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/16 ئاکرینگتۆن E 1 - 0 E بێرنلی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/16 سەندەرلاند 1 - 0 شرێوسبەری تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

یاریزانان

ئینگلتەرا

خشتەکان

# تیم ژ.ی ج.گ خ
1Previous rank: 216+2842
2Previous rank: 116+3641
316+1436
416+2034
516+1534

پاڵەوانانی خولەکە