>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
22/08/17 کریستاڵ پاڵاس 2 - 1 ئیپسویچ تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن 1 - 0 بارنێت بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 واتفۆرد 2 - 3 بریستۆڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 نۆرویچ ستی 4 - 1 چارڵتۆن ئاتلەتیک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 فوڵهام 0 - 1 بریستۆڵ ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 بیرمینگهام ستی 1 - 2 ئەی ئێف سی بۆرنێماوس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 میڵتۆن کێینێس دۆنز 1 - 4 سوانزی ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 کوینز پارک ڕێنجەرز 1 - 4 برێنتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 کاردیف ستی 1 - 2 بەرتۆن ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 ئاکرینگتۆن 1 - 3 وێست برۆمیچ ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 کارلیسلی یونایتد 1 - 2 سەندەرلاند بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 ئاستۆن ڤیلا 4 - 1 ویگان ئاتلەتیک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 لیدز یونایتد 5 - 1 نیوپۆرت کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 میدلێسبرۆ 3 - 0 سکونسرۆپ یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 شێفیڵد یونایتد 1 - 4 لێیستەر ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 دۆنکاستەر ڕۆڤەرز 2 - 0 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 ڕیدین E 3 - 1 E میلواڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/08/17 بۆڵتۆن واندێرێرز 3 - 2 شێفیڵد وێنزدەی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/17 ساوسامپتۆن 0 - 2 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/17 نیوکاسڵ یونایتد E 2 - 3 E نۆتینگام فۆرێست بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/17 چێڵتێنهام تاون 0 - 2 وێست هام یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/17 بلاکبێرن ڕۆڤەرز 0 - 2 بێرنلی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/17 هەدەرفیڵد تاون 2 - 1 ڕۆسێرهام یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
23/08/17 ستۆک ستی 4 - 0 ڕۆچدەیڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
12/09/17 بارنسلێی 3 - 2 دێربی کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

یاریزانان

ئینگلتەرا

خشتەکان


پاڵەوانانی خولەکە