یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
13/01/18 وێست برۆمیچ ئالبیۆن 2 - 0 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
13/01/18 تۆتێنهام هۆتسپێر 4 - 0 ئێڤەرتۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/01/18 ئەی ئێف سی بۆرنێماوس 2 - 1 ئاڕسێناڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/01/18 لیڤەرپوڵ 4 - 3 مانچێستەر ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
15/01/18 مانچێستەر یونایتد 3 - 0 ستۆک ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن 0 - 4 چێڵسی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 ئاڕسێناڵ 4 - 1 کریستاڵ پاڵاس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 بێرنلی 0 - 1 مانچێستەر یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 ئێڤەرتۆن 1 - 1 وێست برۆمیچ ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 لێیستەر ستی 2 - 0 واتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 ستۆک ستی 2 - 0 هەدەرفیڵد تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 وێست هام یونایتد 1 - 1 ئەی ئێف سی بۆرنێماوس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 مانچێستەر ستی 3 - 1 نیوکاسڵ یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/01/18 ساوسامپتۆن 17 : 00 تۆتێنهام هۆتسپێر زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/01/18 سوانزی ستی 21 : 00 لیڤەرپوڵ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 وێست هام یونایتد 20 : 45 کریستاڵ پاڵاس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 سوانزی ستی 20 : 45 ئاڕسێناڵ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 هەدەرفیڵد تاون 21 : 00 لیڤەرپوڵ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 ساوسامپتۆن 20 : 45 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 نیوکاسڵ یونایتد 20 : 45 بێرنلی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 ئێڤەرتۆن 20 : 45 لێیستەر ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 چێڵسی 20 : 45 ئەی ئێف سی بۆرنێماوس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 تۆتێنهام هۆتسپێر 21 : 00 مانچێستەر یونایتد زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 ستۆک ستی 21 : 00 واتفۆرد زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
31/01/18 مانچێستەر ستی 21 : 00 وێست برۆمیچ ئالبیۆن زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

ئینگلتەرا