دوورکەوتووەکان

ئاڕسێناڵ

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
کازۆڕلا 20/10/16
ئ.جیڕود 11/11/17

ئێڤەرتۆن

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
O. Niasse 22/11/17 30/11/17
Y. Bolasie 05/12/16 01/01/18
ش. کۆڵمان 25/03/17 02/01/18
Ramiro Funes Mori 30/03/17 02/04/18

ئەی ئێف سی بۆرنێماوس

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
فێدیریچی 03/09/17 17/12/17
B. Smith 11/10/17
J. Stanislas 29/10/17

برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
سیدوێل 03/09/17

بێرنلی

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
D. Marney 23/01/17
هیتۆن 11/09/17
ج.واڵتێرز 18/09/17
C. Wood 17/11/17

تۆتێنهام هۆتسپێر

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
V. Wanyama 21/08/17
ت. ئاڵدەرڤیرێلد 02/11/17

ساوسامپتۆن

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
جـ.پید 16/10/17

ستۆک ستی

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
ستیفان ئایرلاند 10/05/17
جـ.بوتلاند 09/11/17

سوانزی ستی

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
ک.باڕتلی 24/08/17 12/12/17
T. Abraham 19/11/17

لیڤەرپوڵ

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
ن. کلەینی 30/05/17 11/02/18
A. Bogdán 20/11/16
D. Ward 18/10/17

لێیستەر ستی

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
M. James 10/09/17
ڕۆبێرت هۆس 12/09/17

مانچێستەر ستی

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
ب. مێندی 24/09/17
J. Stones 19/11/17

مانچێستەر یونایتد

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
مایکڵ کاریک 24/09/17
P. Jones 12/11/17
E. Bailly 18/11/17

نیوکاسڵ یونایتد

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
Mikel Merino 29/10/17 24/11/17
J. Lascelles 05/11/17 26/11/17
I. Hayden 19/11/17 26/11/17
ک. ئاتسو 05/11/17 03/12/17
P. Dummett 14/08/17

هەدەرفیڵد تاون

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
J. Stankovič 24/03/17
مایکڵ هێفێلی 26/09/17
P. Billing 15/10/17

واتفۆرد

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
T. Deeney 29/10/17 26/11/17
I. Success 28/09/17 10/12/17
T. Hoban 10/07/17
C. Cathcart 27/08/17
یـ.کابۆل 10/09/17
N. Chalobah 19/09/17

وێست برۆمیچ ئالبیۆن

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
ک.داوسۆن 22/10/17 24/12/17
مۆریسۆن 06/10/17 27/12/17
ن. چادلی 16/11/17

وێست هام یونایتد

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
کۆلینز 17/09/17 29/11/17
M. Antonio 29/10/17 29/11/17
S. Byram 01/11/17 04/12/17
خا.هێرناندێز 12/11/17 04/12/17
خۆسێ فۆنتێ 29/10/17

چێڵسی

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
C. Musonda 04/11/17
M. Batshuayi 06/11/17

کریستاڵ پاڵاس

یاریزان ڕێکەوتی دوورکەوتنەوە ڕێکەوتی گەڕانەوە
ک.ویکهام 27/11/16
چونگ یۆنگ لی 26/10/17
P. van Aanholt 29/10/17
J. Mutch 14/11/17

ئینگلتەرا