یارییەکان

وەرزی یاسایی

# تیم ژ.ی بر بە د گ لێ ج.گ خ دوایین ٥ یاریی
1Previous rank: 13220061+56WW
2Previous rank: 15220050+56WW
3Previous rank: 9220073+46WW
4Previous rank: 14220040+46WW
5Previous rank: 17220020+26WW
6Previous rank: 3211042+24WD
7Previous rank: 2211042+24WD
8Previous rank: 20211032+14WD
9Previous rank: 19210133+03WL
10Previous rank: 7210133+03LW
11Previous rank: 10210111+03LW
12Previous rank: 6210134-13LW
13Previous rank: 18210134-13WL
14Previous rank: 16201123-11LD
15Previous rank: 12200213-20LL
16Previous rank: 4200202-20LL
17Previous rank: 8200215-40LL
18Previous rank: 11200204-40LL
19Previous rank: 1200204-40LL
20Previous rank: 5200217-60LL

یاریزانان

فرانسا

خشتەکان


پاڵەوانانی خولەکە