>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
Aggr. ئوترێخت 1 - 2 زینیت
16/08/17 ئوترێخت 1 - 0 زینیت بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 زینیت E 2 - 0 E ئوترێخت بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. دینامۆ زاگرێب 1 - 1 سکیندێربیو کۆرچ
17/08/17 دینامۆ زاگرێب 1 - 1 سکیندێربیو کۆرچ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 سکیندێربیو کۆرچ 0 - 0 دینامۆ زاگرێب بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ئاپۆلۆن 4 - 3 میدتیلاند
17/08/17 ئاپۆلۆن 3 - 2 میدتیلاند بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 میدتیلاند 1 - 1 ئاپۆلۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. کرێڤنا زڤێزدا 4 - 4 کراسنۆدار
17/08/17 کراسنۆدار 3 - 2 کرێڤنا زڤێزدا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 کرێڤنا زڤێزدا 2 - 1 کراسنۆدار بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. باتی 3 - 2 ئۆلیکساندریا
17/08/17 باتی 1 - 1 ئۆلیکساندریا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئۆلیکساندریا 1 - 2 باتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. هافنارفیاردار 3 - 5 سپۆرتین براگا
17/08/17 هافنارفیاردار 1 - 2 سپۆرتین براگا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 سپۆرتین براگا 3 - 2 هافنارفیاردار بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. پاوک 3 - 3 ئۆستێرسوندس
17/08/17 پاوک 3 - 1 ئۆستێرسوندس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئۆستێرسوندس 2 - 0 پاوک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ڤاردار 4 - 1 فەنارباخچە
17/08/17 ڤاردار 2 - 0 فەنارباخچە بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 فەنارباخچە 1 - 2 ڤاردار بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ڤیکتۆریا پلزێن 3 - 1 ئایک لارناکا
17/08/17 ڤیکتۆریا پلزێن 3 - 1 ئایک لارناکا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئایک لارناکا 0 - 0 ڤیکتۆریا پلزێن زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. پاناسیناکۆس 2 - 4 ئاتلەتیک بلباو
17/08/17 پاناسیناکۆس 2 - 3 ئاتلەتیک بلباو بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئاتلەتیک بلباو 1 - 0 پاناسیناکۆس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. لودۆگۆڕێتس 2 - 0 سودوڤا
17/08/17 لودۆگۆڕێتس 2 - 0 سودوڤا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 سودوڤا 0 - 0 لودۆگۆڕێتس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ڕێیندۆرف ئاڵتاچ 2 - 3 ماکابی تەل ئەڤیڤ
17/08/17 ڕێیندۆرف ئاڵتاچ 0 - 1 ماکابی تەل ئەڤیڤ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ماکابی تەل ئەڤیڤ 2 - 2 ڕێیندۆرف ئاڵتاچ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. دۆمزەیل 1 - 4 ئۆڵیمپیک مارسێیل
17/08/17 دۆمزەیل 1 - 1 ئۆڵیمپیک مارسێیل بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئۆڵیمپیک مارسێیل 3 - 0 دۆمزەیل بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ڤیتۆرول کۆنستانتا 1 - 7 ساڵزبورگ
17/08/17 ڤیتۆرول کۆنستانتا 1 - 3 ساڵزبورگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ساڵزبورگ 4 - 0 ڤیتۆرول کۆنستانتا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ئایاکس 2 - 4 ڕۆزێنبۆرگ
17/08/17 ئایاکس 0 - 1 ڕۆزێنبۆرگ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ڕۆزێنبۆرگ 3 - 2 ئایاکس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. لێگا وارشۆ 1 - 1 شێریف
17/08/17 لێگا وارشۆ 1 - 1 شێریف بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 شێریف 0 - 0 لێگا وارشۆ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ئۆسیجێک 2 - 2 ئۆستریا ون
17/08/17 ئۆسیجێک 1 - 2 ئۆستریا ون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئۆستریا ون 0 - 1 ئۆسیجێک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. کڵەب بروگی 0 - 3 ئایک ئاسێنس
17/08/17 کڵەب بروگی 0 - 0 ئایک ئاسێنس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ئایک ئاسێنس 3 - 0 کڵەب بروگی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. سکێندیا ٧٩ 0 - 7 میلان
17/08/17 میلان 6 - 0 سکێندیا ٧٩ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 سکێندیا ٧٩ 0 - 1 میلان بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. پارتیزان 4 - 0 ڤیدیۆتۆن
17/08/17 پارتیزان 0 - 0 ڤیدیۆتۆن زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 ڤیدیۆتۆن 0 - 4 پارتیزان بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ئێڤەرتۆن 3 - 1 هاجدوک سپلیت
17/08/17 ئێڤەرتۆن 2 - 0 هاجدوک سپلیت بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 هاجدوک سپلیت 1 - 1 ئێڤەرتۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
Aggr. ماریتیمۆ 1 - 3 دینامۆ کیێڤ
17/08/17 ماریتیمۆ 0 - 0 دینامۆ کیێڤ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
24/08/17 دینامۆ کیێڤ 3 - 1 ماریتیمۆ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

یاریزانان

خشتەکان

# تیم ژ.ی ج.گ خ
1Previous rank: 216+2842
2Previous rank: 116+3641
316+1436
416+2034
516+1534

پاڵەوانانی خولەکە