>

یارییەکان

وەرزی یاسایی

# تیم ژ.ی بر بە د گ لێ ج.گ خ دوایین ٥ یاریی
1Previous rank: 4330060+69WWW
2Previous rank: 9330062+49WWW
3Previous rank: 5330074+39WWW
4Previous rank: 20320131+26WWL
5Previous rank: 6320165+16LWW
6Previous rank: 3312032+15DDW
7Previous rank: 13311175+24LWD
8Previous rank: 15211042+24WD
9Previous rank: 2211031+24DW
10Previous rank: 1311165+14DLW
11Previous rank: 17311122+04DWL
12Previous rank: 7311111+04LDW
13Previous rank: 24311134-14WDL
14Previous rank: 11311123-14WLD
15Previous rank: 12303022+03DDD
16Previous rank: 23310246-23WLL
17Previous rank: 8310213-23LLW
18Previous rank: 16302134-12DDL
19Previous rank: 22201112-11DL
20Previous rank: 18301257-21DLL
21301246-21LDL
22Previous rank: 14201124-21LD
23Previous rank: 10301226-41LLD
24Previous rank: 19300317-60LLL

یاریزانان

ئینگلتەرا

خشتەکان