>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
13/01/18 نۆتینگام فۆرێست 0 - 1 ئاستۆن ڤیلا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
19/01/18 دێربی کاونتی 0 - 0 بریستۆڵ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 ئاستۆن ڤیلا 3 - 1 بارنسلێی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 بۆڵتۆن واندێرێرز 1 - 1 ئیپسویچ تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 فوڵهام 6 - 0 بەرتۆن ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 لیدز یونایتد 3 - 4 میلواڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 نۆرویچ ستی 1 - 2 شێفیڵد یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 پێرستۆن نۆرس ئیند 1 - 1 بیرمینگهام ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 کوینز پارک ڕێنجەرز 0 - 3 میدلێسبرۆ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 ڕیدین 0 - 1 برێنتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 سەندەرلاند 1 - 0 هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… 0 - 2 نۆتینگام فۆرێست بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
20/01/18 شێفیڵد وێنزدەی 0 - 0 کاردیف ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
27/01/18 ئیپسویچ تاون 16 : 00 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
27/01/18 بریستۆڵ ستی 16 : 00 کوینز پارک ڕێنجەرز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
27/01/18 برێنتفۆرد 16 : 00 نۆرویچ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
27/01/18 بارنسلێی 16 : 00 فوڵهام زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 شێفیڵد یونایتد 20 : 45 ئاستۆن ڤیلا زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 نۆتینگام فۆرێست 20 : 45 پێرستۆن نۆرس ئیند زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 میلواڵ 20 : 45 دێربی کاونتی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 میدلێسبرۆ 20 : 45 شێفیڵد وێنزدەی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 هاڵ ستی 20 : 45 لیدز یونایتد زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 بەرتۆن ئالبیۆن 20 : 45 ڕیدین زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
30/01/18 بیرمینگهام ستی 20 : 45 سەندەرلاند زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
02/02/18 بۆڵتۆن واندێرێرز 21 : 00 بریستۆڵ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

ئینگلتەرا