>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
05/11/17 میدلێسبرۆ 1 - 0 سەندەرلاند بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
17/11/17 بەرتۆن ئالبیۆن 1 - 3 شێفیڵد یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
17/11/17 پێرستۆن نۆرس ئیند 0 - 0 بۆڵتۆن واندێرێرز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 بیرمینگهام ستی 1 - 0 نۆتینگام فۆرێست بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 کاردیف ستی 2 - 0 برێنتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 هاڵ ستی 2 - 2 ئیپسویچ تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 نۆرویچ ستی 1 - 1 بارنسلێی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 کوینز پارک ڕێنجەرز 1 - 2 ئاستۆن ڤیلا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 ڕیدین 0 - 2 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 شێفیڵد وێنزدەی 0 - 0 بریستۆڵ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 سەندەرلاند 2 - 2 میلواڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
18/11/17 فوڵهام 1 - 1 دێربی کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
19/11/17 لیدز یونایتد 2 - 1 میدلێسبرۆ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 شێفیڵد یونایتد 20 : 45 فوڵهام زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 نۆتینگام فۆرێست 20 : 45 نۆرویچ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 میلواڵ 20 : 45 هاڵ ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 دێربی کاونتی 20 : 45 کوینز پارک ڕێنجەرز زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 بریستۆڵ ستی 20 : 45 پێرستۆن نۆرس ئیند زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 برێنتفۆرد 20 : 45 بەرتۆن ئالبیۆن زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 بارنسلێی 20 : 45 کاردیف ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 ئاستۆن ڤیلا 20 : 45 سەندەرلاند زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
21/11/17 بۆڵتۆن واندێرێرز 21 : 00 ڕیدین زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/11/17 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… 20 : 45 لیدز یونایتد زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/11/17 میدلێسبرۆ 20 : 45 بیرمینگهام ستی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
22/11/17 ئیپسویچ تاون 20 : 45 شێفیڵد وێنزدەی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

ئینگلتەرا