>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
28/08/18 سوانزی ستی 0 - 1 کریستاڵ پاڵاس بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 میدلێسبرۆ 2 - 1 ڕۆچدەیڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 لیدز یونایتد 0 - 2 پێرستۆن نۆرس ئیند بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 نیوپۆرت کاونتی 0 - 3 ئۆکسفۆرد یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 کوینز پارک ڕێنجەرز 3 - 1 بریستۆڵ ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 ویکۆمب واندێرێرز P 2 - 2 P فۆرێست گرین ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 والساڵ P 3 - 3 P ماکلێسفیڵد تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 شێفیڵد وێنزدەی 0 - 2 وۆڵڤەرهامپتۆن واند… بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 هاڵ ستی 0 - 4 دێربی کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 لێیستەر ستی 4 - 0 فلیتود تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 ئەی ئێف سی بۆرنێماوس 3 - 0 میڵتۆن کێینێس دۆنز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 فوڵهام 2 - 0 ئێکسێتەر ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 ویمبلێدۆن 1 - 3 وێست هام یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 برێنتفۆرد 1 - 0 چێڵتێنهام تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 بلاکبێرن ڕۆڤەرز 4 - 1 لینکۆڵن ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 برایتۆن و هۆڤ ئالبیۆن 0 - 1 ساوسامپتۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 دۆنکاستەر ڕۆڤەرز 1 - 2 بلاکپوڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 کاردیف ستی 1 - 3 نۆرویچ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 بەرتۆن ئالبیۆن 1 - 0 ئاستۆن ڤیلا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 وێست برۆمیچ ئالبیۆن 2 - 1 مانسفیڵد تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
28/08/18 ستۆک ستی 2 - 0 هەدەرفیڵد تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/08/18 نۆتینگام فۆرێست 3 - 1 نیوکاسڵ یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/08/18 میلواڵ 3 - 2 پلیمۆس ئارگیل بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/08/18 ئێڤەرتۆن 3 - 1 ڕۆسێرهام یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
29/08/18 ڕیدین 0 - 2 واتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

یاریزانان

ئینگلتەرا

خشتەکان


پاڵەوانانی خولەکە