نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
Prva Liga پاڵەوان 2x 2005/2006, 2003/2004
خولی پلە یەکی سێربیا پاڵەوان 4x 2017/2018, 2015/2016, 2013/2014, 2006/2007
پلەی دووەم 7x 2016/2017, 2014/2015, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2007/2008
Cup پاڵەوان 3x 2011/2012, 2009/2010, 2006/2007
پلەی دووەم 1x 2016/2017
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی پاڵەوانەکانی ئەوروپا پاڵەوان 1x 1990/1991
خولی ئەوروپا پلەی دووەم 1x 1978/1979
جامی سوپەری ئەوروپا پلەی دووەم 1x 1991/1992
جامی ئینتەرکۆنتینێنتاڵ پاڵەوان 1x 1991

خولە گرنگەکان