گواستنەوە و خواستنەکان

ئەو یاریزانانەی هاتوونەتە یانەکە (0 یۆرۆ )
23/08/18 G. Lunetta Atalanta خواستن
16/08/18 D. Dalla Bona Santarcangelo بێ بەرامبەر
17/07/18 G. Piccoli Torino خواستن
16/07/18 S. Lanini Fano بێ بەرامبەر
13/07/18 A. Mandelli Crema بێ بەرامبەر
13/07/18 ئانتۆنیۆ پاڵما Atalanta بێ بەرامبەر
09/07/18 F. Li Gotti Taranto بێ بەرامبەر
09/07/18 D. Rocco Belluno بێ بەرامبەر
05/07/18 R. Leoni Pergolettese بێ بەرامبەر
01/07/18 A. Marzeglia Ravenna بێ بەرامبەر
ئەو یاریزانانەی لە یانەکە ڕۆیشتوون (0 یۆرۆ )
26/08/18 A. Corti Villa d'Almè خواستن
07/08/18 S. Greselin Lucchese نەزانراو
01/07/18 M. Marotta Piacenza بێ بەرامبەر
01/07/18 S. Bruno Rezzato بێ بەرامبەر

خولە گرنگەکان