نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
خولی پلە یەکی ئەڵمانیا پاڵەوان 8x 2011/2012, 2010/2011, 2001/2002, 1995/1996, 1994/1995, 1962/1963, 1956/1957, 1955/1956
پلەی دووەم 7x 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 1991/1992, 1965/1966, 1960/1961, 1948/1949
2. Bundesliga پلەی دووەم 1x 1975/1976
جامی ئەڵمانیا پاڵەوان 4x 2016/2017, 2011/2012, 1988/1989, 1964/1965
پلەی دووەم 5x 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2007/2008, 1962/1963
Liga Pokal پلەی دووەم 1x 2003
Super Cup پاڵەوان 5x 2014/2015, 2013/2014, 1996/1997, 1995/1996, 1989/1990
پلەی دووەم 4x 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013, 2011/2012
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی پاڵەوانەکانی ئەوروپا پاڵەوان 1x 1996/1997
پلەی دووەم 1x 2012/2013
خولی ئەوروپا پلەی دووەم 2x 2001/2002, 1992/1993
جامی سوپەری ئەوروپا پلەی دووەم 1x 1997/1998
جامی ئینتەرکۆنتینێنتاڵ پاڵەوان 1x 1997
UEFA Cup Winners' Cup پاڵەوان 1x 1965/1966

خولە گرنگەکان